Przypominamy, że od 15 czerwca trwa rejestracja i wybór preferencji w rekrutacyjnym serwisie internetowym.
Jeżeli zdecydujesz, że szkołą pierwszego wyboru będzie II Liceum Ogólnokształcące, to pamiętaj o przyniesieniu wniosku Kandydata do naszej szkoły, ale najpierw
 • Zaloguj się w systemie na stronie Internetowej https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html — dokonaj wyboru szkoły.
 • W pierwszym kroku uzupełnij swoje dane osobowe.
 • W kolejnym kroku wybierz oddział (profil klasy), do którego chcesz kandydować. Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach publicznych. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.
 • Wydrukuj wniosek i daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym).
 • Zanieś wniosek do NAS — do szkoły pierwszego wyboru. Zrób to jak najszybciej, a najpóźniej do 10 lipca 2020 r.
 • Uwaga — jeżeli oboje rodziców (opiekunów prawnych) posiada tzw. profil zaufany (nie chodzi tu o tzw. kwalifikowany podpis elektroniczny — tylko o profil zaufany) to mogą, korzystając ze systemu naboru, wysłać taki wniosek drogą elektroniczną podpisując go swoimi profilami zaufanymi. W tej sytuacji nie musisz już zanosić do naszej szkoły wydrukowanego wniosku.
 • Uzupełnij informację o osiągnięciach. Po wprowadzeniu do systemu przez Ciebie lub Twoją szkołę podstawową ocen i wyników konkursów, przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (lub przynajmniej potwierdzoną kopię świadectwa).
  Zrób to już 26 czerwca, a najpóźniej do 10 lipca 2020 r.
 • Po wprowadzeniu do systemu wyników egzaminu ósmoklasisty przez Ciebie lub Twoją szkołę podstawową, przynieś do NAS (szkoły pierwszego wyboru) zaświadczenie o wynikach egzaminu (lub przynajmniej potwierdzoną kopię tego dokumentu).
  Zrób to już 31 lipca, a najpóźniej do 4 sierpnia 2020 r.
ÓSMOKLASISTO!
WYBIERZ ŚWIADOMIE!

Pod tym LINKIEM jest strona, na której znajdziesz najważniejsze dokumenty związane z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.).
Zapraszamy!
Egzamin B2 FIRST po raz siódmy w Radomsku już w sobotę, 27 czerwca Z radością informujemy, że mimo niesprzyjających okoliczności egzamin Cambridge English: B2 First odbędzie się w I LO w Radomsku w sobotę, 27 czerwca 2020. Do tegorocznej sesji przystąpi - z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych - piętnaścioro kandydatów, zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Będzie to już siódma odsłona akcji Radomsko Zdaje Angielski, organizowanej wspólnie przez
 • I LO im. F. Fabianiego,
 • II LO im. K. K. Baczyńskiego oraz
 • P.P.J.O. 'HORIZON' w Radomsku,
pod patronatem Honorowym Starosty Powiatu Radomszczańskiego.
Podsumowanie tegorocznej edycji 4 września w MDK Radomsko, z udziałem laureatów oraz gościa specjalnego - trenera rozwoju osobistego, autora i mówcy motywacyjnego Łukasza Krasonia.
Zapraszamy!
 

WYNIKI KONKURSU ALFIK MATEMATYCZNY

27 listopada odbył się ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny, w którym wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły. Wyróżnionych zostało 14 uczestników:

Laureatami zostali:

Erwin Borowiec kl. II D, 1. miejsce w województwie, 4. miejsce w kraju

Michał Kucharski kl. II D, 2. miejsce w województwie, 19. miejsce w kraju

Wynik bardzo dobry otrzymali:

Radosław Kanafa kl.II D
Zuzanna Trojanowska
kl. II D
Iga Daros
kl. III D
Kacper Derwisz
kl. III E
Magdalena Gołdon
kl. III E
Mateusz Olejnik
kl. III D
Jakub Rochowski
kl. III D
Mateusz Chudek
kl. III D

Wynik dobry uzyskali:

Mateusz Kowalczyk kl. I D
Magda Wojarska
kl. II B
Kinga Niegowska
kl. III E
Adrianna Nowak
kl. III D

Gratulujemy!
WYNIKI KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNYWyróżnieni:
Kategoria STUDENT
Z kl. III D
Mateusz Chudek
Iga Daros
Adrianna Nowak
Mateusz Olejnik
Jakub Rochowski
Z kl. II D
Erwin Borowiec
Michał Kucharski
Radosław Kanafa
Weronika Mazur
Zuzanna Trojanowska
Kategoria JUNIOR
Z kl. I D
Mateusz Kowalczyk
Z kl. I Dg
Adrian Gliźniewicz
Kacper Kowalczyk

Gratulujemy!

9 czerwca 2020 r. godz. 14:00 zaplanowano przeprowadzenie pokazu systemu naboru elektronicznego. Wydarzenie zostanie przeprowadzone na żywo w serwisie YouTube i będzie dostępne nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego.

zaproszenie

Prosimy czytać na bieżąco wszystkie informacje zamieszczane na platformie Librus.

Np. znajdziecie tam listy, z których dowiecie się, w jakich salach będziecie pisali egzamin maturalny z poszczególnych przedmiotów.
Ta wiedza ułatwi Wam sprawne przemieszczanie się do wyznaczonych sal w dniu egzaminu.
Przypominamy, że nie możecie gromadzić się w jednym miejscu, szczególnie przed budynkiem szkoły.
Jeżeli będzie taka konieczność, okrycia wierzchnie, torebki zostawiajcie w przystosowanych pomieszczeniach zgodnie z planem:
• klasa A i B — szatnia wychowania fizycznego chłopców,
• klasa C i D — szatnia wychowania fizycznego dziewcząt,
• klasa E i F — sala wychowania fizycznego numer 3.

W dniu egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki szkoła będzie otwarta dla uczniów od godziny 7:45.
Do sal egzaminacyjnych maturzyści będą wpuszczani w następującej godzinach:
• 8:00 — świetlica,
• 8:20 — sala gimnastyczna,
• 8:30 — pozostałe sale lekcyjne.

 
Do finałowej 20 dotarli najbardziej przedsiębiorczy i operatywni — najlepsi z najlepszych wybranych spośród 286 młodzieżowych miniprzedsiębiorstw założonych przez uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Wśród nich Decor Cafe z II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku 2-3 czerwca odbył się e-finał Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiebiorstwo PRODUKCIK 2020.
Wspólnicy CAFE DECOR: Weronika Opic, Emilia Nowak, Julia Karoń i Adrian Brzozowski, pod opieką profesor Sylwii Wawrzyniak zaprezentowali swój projekt w trakcie rozmów z komisją konkursową oraz prezentacji online. Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli świata biznesu oceniała umiejętności prezentacji, współpracy w zespole oraz rozwiązywania problemów biznesowych, w tym reakcji młodych przedsiębiorców na sytuacje kryzysowe, takie jak epidemia koronawirusa.
Młodzi przedsiębiorcy wyszli z tej próby zwycięsko – mocniejsi i bogatsi o nowe biznesowe doświadczenia.
Gratulujemy reprezentantom, wspólnikom i opiekunowi projektu.
 
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO