16 lipca (wtorek) OKOŁO godziny 12:00 opublikujemy listy wstępne.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do przyjęcia do KLASY PIERWSZEJ II LO przynieś do NAS (szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany)

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz

  • 2 PODPISANE ZDJĘCIA.

Zrób to już we wtorek 16 lipca w godzinach 12:00-15:00, a najpóźniej do 24 lipca do godziny 12:00.
Dokumenty zebrane w tzw. „koszulkach” przynosicie do naszej szkoły — do sekretariatu.
Czekamy i do zobaczenia!

 

W tym roku tzw. zdawalność wyniosła u nas 95,03% (drugi wynik w mieście). Tym, którym nie powiodło się w pierwszym terminie życzymy więcej szczęścia i opanowania na poprawce!!!
Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała z WIĘKSZOŚCI przedmiotów lepsze  wyniki od średnich w powiecie, w okręgu łódzkim i średnich krajowych (patrz diagram poniżej). Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
44 prac ocenionych zostało na 100% (28 prac z j. angielskiego na PP, 1 z j. angielskiego na PR, 1 z j. polskiego na PP, 1 z j. polskiego na PR, 13 prac z matematyki na PP).
Gratulujemy Naszym Absolwentom i życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie.
PS
Pamiętajcie Absolwenci pochwalić się swoim wychowawcom na jakiej uczelni lub w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę…

 

28

Cze
2019

OGŁOSZENIE

Wydawanie świadectw maturalnych odbędzie się 04.07.2019 r. (czwartek) od godz. 12:00-15:00.Z poważaniem

Sławomir Kowalczyk

Dyrektor

Żaneta Łęczycka

Wicedyrektor


 

Dziękujemy, że wybrałaś/wybrałeś II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku jako szkołę pierwszego wyboru.
Gratulujemy wyboru i mamy nadzieję, że będzie to wybór ostateczny zgodnie z Twoimi zainteresowaniami, planami i marzeniami.
16 lipca najpóźniej do godziny 12:00 opublikujemy listy wstępne.

Następnie, jeżeli tego jeszcze nie uczyniłaś/uczyniłeś,
przynieś do NAS (szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany)

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz

  • 2 PODPISANE ZDJĘCIA.

Zrób to już we wtorek 16 lipca w godzinach 12:00-15:00, a najpóźniej do 24 lipca do godziny 12:00.
Dokumenty zebrane w tzw. „koszulkach” przynosicie do naszej szkoły — do sekretariatu.
Czekamy i do zobaczenia!

 
 
Zakończenie roku szkolnego jest doskonałą okazją, by podziękować wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi za wytrwałość, serce i zaangażowanie oraz sumienną pracę. Uczniom Baczyńskiego gratulujemy i dziękujemy za pragnienie zdobywania wiedzy i osiągnięte wyniki. Życzymy wszystkim udanych wakacji ☀️⛵🚣🏔 i powrotu do szkoły z radością oraz zapałem do dalszej pracy.

W tym roku szkolnym aż 98 uczniów otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, przy czym aż 54 osób uzyskało średnią ocen 5,00 i powyżej.
GRATULACJE!

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Adrianna Nowak II D – 5,40
Sara Bojarska II C, Natalia Glejzer, Magdalena Gołdon, Agnieszka Kanafa IIE – 5,33
Mateusz Olejnik II D – 5,30
Pełne zestawienie naszych prymusów w rozwinięciu.
Sesja letnia w celu uzyskania międzynarodowego dyplomu z języka francuskiego DELF (Diplôme d'études en langue française), która miała miejsce w akredytowanym ośrodku w Zabrzu, zakończyła się ogromnym sukcesem. Grupa 32 uczniów (z klasy drugiej oraz tegoroczni maturzyści) przystąpiła do egzaminu na poziomie A1 i A2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  Gratulujmy życząc dalszych sukcesów i motywacji w uczeniu się pięknego języka Molière’a. Pragniemy podkreślić, że Liceum Baczyńskiego jest jedyną szkołą w powiecie, która  przygotowuje do DELF-u.
(Więcej o egzaminie w zakładce DELF).
Opracowała: Anna Smendowska

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO