Jesteśmy już po etapie szkolnym XXV OKWB. Obowiązywała znajomość Pisma Świętego z edycji św. Pawła-Ewangelia wg św. Jana — J i Księga Ezechiela — Ez wraz z przypisami. W etapie szkolnym uczestniczyło 15 osób.
Do etapu diecezjalnego zakwalifikowały się 3 osoby:

1. Anna Maria Zatoń kl. 2B
2. Mateusz Włudara kl. 3F
3. Martyna Muskała kl. 3B
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 21 kwietnia odbędzie się etap diecezjalny on-line. Test pisemny rozpoczyna się o godz. 12:00. Zaznaczyć należy, że dwie osoby, to maturzyści. Tym bardziej należą się słowa uznania.
Zachęciły i przygotowały uczniów: p. profesor Ewa Kurowska p. profesor Halina Szczekocka.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna, od dnia 16 maja 2020 r., obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Wszystkim PANIOM II LO (Tym PRZED i Tym PO maturze)
wszystkiego najlepszego życzą mężczyźni z II LO !

Dwoje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do eliminacji okręgowych LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Są to:

Marlena Barańska, uczennica klasy matematyczno-językowej II Eg oraz
Bartosz Rusin, uczeń klasy o profilu humanistycznym II Cg.

Warunkiem kwalifikacji do zawodów II stopnia w Łodzi jest przejście etapu szkolnego oraz zatwierdzenie pisemnych prac przygotowawczych olimpijczyków przez Okręgowy Komitet Olimpiady, składający się z pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Każda z prac pisemnych to obszerny (do 15 s.), samodzielny szkic krytycznoliteracki z odpowiednim opracowaniem bibliograficznym, pisany pod opieką merytoryczną nauczyciela i recenzowany przez innego szkolnego polonistę. Marlena Barańska napisała pracę pt. „Motyw zarazy w twórczości polskich romantyków” pod opieką P. Marzanny Lempart, natomiast Bartosz Rusin opracował temat olimpijski: „Archetypy biblijne w literaturze” pod opieką P. Grażyny Bieli. Udział w Olimpiadzie Literatury to więc niełatwe, wielostopniowe zadanie, więc tym bardziej cieszą nas wyniki uzyskane przez naszych licealistów, bowiem Bartosz Rusin uzyskał 53p./60p., natomiast Marlena Barańska otrzymała 57p./60p. Obydwoje znaleźli się w grupie 40 uczestników pisemnych zawodów okręgowych w Łodzi, które odbędą się 13 lutego 2021r.
Życzymy naszym Licealistom, Marlenie i Bartoszowi - kolejnych sukcesów w olimpijskich zmaganiach.
 
 
77 uczniów kończy I półrocze uzyskując średnią ocen 4,75 i powyżej!!!
Gratulujemy i trzymamy kciuki za owocną pracę w drugim półroczu.

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

Marlena Barańska II Eg 5,50
Julia Barańska III E5,44
Dagmara Piszczała III A5,38
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO