DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zapraszamy chętnych uczniów klas I, II i III do udziału w ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dzień Przedsiębiorczości”. Zapraszamy chętnych uczniów klas I, II i III do udziału w ogólnopolskiej akcji pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Dzień Przedsiębiorczości”. Odbywa się ona już po raz piąty, a w naszej szkole po raz trzeci. W tym roku szkolnym „Dzień Przedsiębiorczości” odbędzie się 3 kwietnia 2008 roku. Na czym polega „Dzień Przedsiębiorczości i co daje młodym ludziom ? Są to jednodniowe praktyki w wybranych przez uczniów miejscach pracy, począwszy od niedużych rodzinnych firm, poprzez apteki, biura, hotele, komendy policji i straży pożarnej, urzędy, a skończywszy na bankach i międzynarodowych korporacjach. To daje młodym ludziom możliwość przyjrzenia się wymarzonej profesji "od podszewki" i tym samym zweryfikowania ich wyobrażeń z rzeczywistością. Mają oni także szansę na pozyskanie informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu zgodnie podkreślali, że była to dla nich wyjątkowo pożyteczna lekcja przedsiębiorczości, nawet wówczas, gdy okazywało się, że wymarzone miejsce pracy nie sprostało ich oczekiwaniom. Wszystko to powoduje, że projekt ten sprzyja podejmowaniu przez uczniów trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. W projekcie biorą udział uczniowie z całej Polski. Tylko w ostatnim roku szkolnym „Dzień przedsiębiorczości” wpisany był do kalendarza imprez szkolnych ponad 600 placówek, a ponad 40 tysięcy uczniów odbyło praktyki w wymarzonym miejscu pracy. Chętni uczniowie mogą pobrać kartę zgłoszeniową u nauczycielek przedsiębiorczości – p. Wawrzyniak i p. Langier lub bezpośrednio na stronie internetowej Fundacji: www.junior.org.pl Czekamy do 8 lutego!!!! Zapraszamy
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO