Michał w Finale 8 Olimpiady!!!

Michał Łabęcki, uczeń klasy II G zakwalifikował się do ścisłego finału 8 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości. Jako jedyny bedzie reprezentował nasze miasto. Finał odbędzie się w Łodzi 21 kwietnia 2008. Gratulacje !!!!!!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO