Nominacja dla naszej szkoły !

Nasza szkoła została nominowana do otrzymania Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości". Znaleźliśmy się w zacnym gronie 20 szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Listę szkół nominowanych można znaleźć pod adresem: http://www.junior.org.pl/sp2/cache/files/nominowane_szkoly_ponadgimnazjalne.doc Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Program ma na celu: Podniesienie jakości nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły. Promocję programów i przedsięwzięć z zakresu przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej, realizowanych przez szkołę. Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach. W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego. Korzyści z udziału w programie Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”: Certyfikat Jakości przyznawany na 3 lata. Przynależność do grona szkół, które lepiej niż inne dbają o swoich uczniów, przygotowując ich do funkcjonowania w rzeczywistości. Nagrody dla najaktywniejszych szkół. Udział w uroczystej Gali wręczenia Certyfikatów Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Możliwość promocji szkoły i społeczności lokalnej w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.junior.org.pl
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO