II LO Szkołą Przedsiębiorczości - Zdobyliśmy Certyfikat Jakości!!!

10 marca 2008 roku po raz pierwszy w województwie łódzkim przyznano Certyfikaty Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. W gronie laureatów znalazło się Liceum Baczyńskiego w Radomsku. Na uroczystej Gali w Łódzkim Domu Kultury szkołę reprezentowali: dyrektor Sławomir Kowalczyk oraz koordynatorzy szkolni Sylwia Wawrzyniak i Renata Langier. Wręczenie certyfikatów stanowiło finalną część konferencji pt. „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w szkole.” Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m.in. Marcin Nowacki - dyrektor Departamentu ds. Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, Elżbieta Nawrocka - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Wiesława Zewald – Łódzki Kurator Oświaty, Anika Ochotnicka – Dyrektor Departament Edukacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Elżbieta Paciejewska – wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Zebranych powitał Zbigniew Modrzewski - Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, głównego organizatora przedsięwzięcia. Do starań o uzyskanie Certyfikatu przystąpiły 42 placówki z naszego regionu (7 gimnazjów oraz 35 szkół ponadgimnazjalnych), natomiast laureatami zostało 14 szkół do których należy również II Liceum Ogólnokształcące. Nasza szkoła została ponadto wyróżniona jako jedna z dwu szkół w województwie najaktywniej pracujących nad przygotowaniem ucznia do podejmowania decyzji finansowych dziś i w przyszłości. Otrzymaliśmy nagrodę specjalną – kamerę cyfrową, ufundowaną przez Nordea Bank Polska S.A. Certyfikat Jakości „ Szkoła Przedsiębiorczości” zaświadcza, że dana szkoła pełni rolę lokalnego centrum edukacyjnego z dziedziny przedsiębiorczości dla młodych ludzi. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, z możliwością jego przedłużenia, pod warunkiem przystąpienia do kolejnego cyklu certyfikowania. Procedura jego przyznawania jest dwustopniowa i obejmuje etap Nominacji i Certyfikacji, w których szkoły realizują działania z zakresu czterech obszarów : I obszar- „ Przygotowujemy do aktywności na rynku pracy”, II obszar - „ Uczymy świadomego gospodarowania finansami” III obszar - „ Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi” IV obszar - „ Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za edukację ekonomiczną”. Wszystkie działania i informacje o zrealizowanych projektach w okresie od września 2006 do końca lutego 2008 roku musieliśmy opisać w specjalnych raportach i przedstawić Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości celem przeliczenia na punkty. To pozwoliło II LO we wrześniu 2007 uzyskać Nominację, co było warunkiem przejścia do drugiego etapu programu, prowadzącego do uzyskania Certyfikatu Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”. Program Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” to nowe spojrzenie na dotychczas realizowane programy edukacyjne i przedsięwzięcia z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Program ma na celu: • Promocję edukacji ekonomicznej uczniów jako istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły. • Promocję programów i przedsięwzięć z edukacji ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i organizacje. • Kształtowanie kultury przedsiębiorczości w szkołach. W tym przypadku szkoła rozumiana jest jako cała społeczność szkolna – zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Projekt ma jednak znacznie szerszy zasięg, bowiem zakłada włączenie w działania rodziców uczniów oraz szeroko pojętego środowiska lokalnego, zwłaszcza biznesowego. O Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się szkoły, które: • kształtują wśród uczniów postawy przedsiębiorcze, • dbają o jakość nauczania i wychowania w obszarze szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej, • współpracują z gospodarczo - społecznym otoczeniem szkoły, • inicjują działania z zakresu przedsiębiorczości wspierające środowisko lokalne, • przygotowują do rynku pracy. Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości" przyznała nam kapituła w składzie: 1. Krystyna Szumilas - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej 2. Stanisław Kluza - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 3. Danuta Jabłońska - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Marek Rocki - Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 5. Zbigniew Modrzewski - Prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO