Trójwymiarowe Targi Edukacyjne 2008

W dniach 24-26 września odbędą się Trójwymiarowe Targi Edukacyjne, organizowane przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania. Pod adresem www.edutargi.pl można będzie zobaczyc atrakcyjne wizualnie, nowoczesne, trójwymiarowe prezentacje uczelni wraz z pełną ofertą kształcenia. Strona stanie się wirtualnym odwzorowaniem prawdziwej Imprezy Targowej.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO