Konkurs z języka niemieckiego "Deutschfreund 2008"

II LO w Radomsku przy współpracy z firmą edukacyjną „Łowcy Talentów – JERSZ” organizuje konkurs „DEUTSCHFREUND 2008”, który odbędzie się 29.10.2008r. o godzinie 13.00. Głównym celem zmagań będzie sprawdzenie umiejętności językowych na różnych poziomach trudności. Zwycięzcy (laureaci) oprócz satysfakcji otrzymuje cenne nagrody: • Obozy wypoczynkowo – naukowe • Obozy z dopłatą • Nagrody rzeczowe Konkurs jest płatny. Wpisowe wynosi odpowiednio: • 6.50 zł –gdy liczba uczestników wynosi od 11 do 30 osób • 6.25 zł – gdy liczba uczestników wynosi od 31 do 60 osób • 6.00 zł – gdy liczba uczestników wynosi więcej niż 60 Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są do 08.10.08r. przez pana prof. Handydraja i uczennicę Katarzynę Dębską z klasy IE.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO