Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego

W dniu 26 września 2008r na boisku przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr2 w Radomsku, odbyło się podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego szkół Powiatu Radomszczańskiego. W klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych, nasza szkoła zajęła: II miejsce w kategorii dziewcząt i III miejsce w kategorii chłopców. Dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego, w imieniu naszej szkoły odebrał Dyrektor mgr Sławomir Kowalczyk Uroczystość uświetnił pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu naszych uczennic z klasy IIIC
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO