Otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promujacej Zdrowie

Dnia 4 listopada w Urzędzie Miasta Łodzi odebraliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W ten sposób zostaliśmy włączeni do Sieci Wojewódzkiej Szkół Promujących Zdrowie. Jest to dla nas duże wyróżnienie ale również nagroda za długoletnie działania na rzecz zdrowia i szerzenie postaw prozdrowotnych. Jest to oczywiście zasługa wszystkich członków społeczności szkolnej, przede wszystkim dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Dlatego tym, którzy zawsze służą pomocą i włączają się w aktywną działanośc profilaktyczną składam serdeczne podziękowania. Natomiast pozostałych zapraszam do szerszej współpracy. Małgorzata Wojtecka - koordynator projektu.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO