IX edycja Konkursu Literackiego „BŁĘKIT”

Dyrekcja i Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomsku ogłaszają IX edycję Konkursu Literackiego „Błękit”. Konkurs adresowany jest do szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. Jego celem jest umożliwienie uzdolnionej literacko młodzieży rozwijanie swoich twórczych aspiracji. Konkurs „Błękit” organizowany jest od 1999 roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem młodych ludzi. Wszelkich informacji udzielają nauczycielki języka polskiego: Marzanna Lempart i Mariola Rudecka pod numerem telefonu (0 44) 683 26 53. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu jest II LO im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku we współpracy z Fundacją Inicjatyw Kulturalnych. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Starostwo Powiatowe w Radomsku. 2. Celem Konkursu jest stworzenie młodym ludziom możliwości twórczego wyrażania swoich przemyśleń i spostrzeżeń. 3. Temat pracy jest dowolny. Mottem tegorocznego konkursu są słowa Ernesta Brylla z wiersza A on właśnie był ptakiem: „Dzień jest po to, by zerwać zasłonę z naszych marzeń ...” 4. Kategorie gatunkowe: - opowiadanie - esej - reportaż - felieton Warunki uczestnictwa: 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego. 2. Prace (oryginał, trzy kopie oraz płytę CD w wersji elektronicznej zapisaną w dokumencie Microsoft Word) należy wysłać lub składać na adres: II LO im. K.K. Baczyńskiego ul. Bugaj 3 97-500 Radomsko „Błękit 2009” Składane prace: 1. Prace muszą być oryginalne; nie powinny być dotychczas publikowane lub nagradzane. 2. Prace powinny być drukowane. Przyjęte zostaną również czytelne rękopisy. Prosimy o zapisanie pracy w wersji elektronicznej (płyta CD w Microsoft Word) 3. Objętość pracy nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu A4 (opowiadanie), 5 stron A4 (esej), 3 strony A4 (reportaż), 2 strony A4 (felieton). 4. Pierwsza strona powinna zawierać tytuł tekstu, kategorię oraz godło (pseudonim). 5. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną indywidualnym godłem, zawierającą informacje o autorze i jego pracy: - imię i nazwisko, adres, szkoła i numer telefonu - tytuł tekstu i kategoria. Godło musi być wyrażone wyłącznie słownie (dopuszczalne są także cyfry). 6. Autor może zgłosić najwyżej dwie prace w konkursie. 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Ocena prac: 1. Podstawowym kryterium oceny jest oryginalność prac. 2. Komisja przyznaje cenne nagrody rzeczowe i książkowe. 3. Autor najlepszej pracy otrzymuje NAGRODĘ GŁÓWNĄ. Nagradzane są również najlepsze prace w poszczególnych kategoriach. Przewidziane są także wyróżnienia. 4. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Informacje organizacyjne: 1. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Gazeta Radomszczańska. 2. Prace są archiwizowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku. 3. Termin przyjmowania prac mija dn. 2.03.2009 r. W przypadku przesyłki o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego. 4. Oficjalne zakończenie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w II LO dn. 3.04.2009 r. (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu). 5. Informacji o IX edycji konkursu udziela sekretariat II LO - tel. (044) 683 26 53, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO