XXXIX OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego do zawodów II stopnia zakwalifikował:
- Natalię Lewandowską - kl. IID
- Kamila Rudawskiego - kl. II D
Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Klimczak-Lizak
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO