EKONOMICZNE SUKCESY UCZNIÓW

Lista Uczniów zakwalifikowanych do eliminacji okręgowych IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. 1. Zuzanna Karolak – III D 2. Michał Łabęcki – III G 3. Maciej Pawłowski –III D 4. Michał Kuśmierz – III D 5. Piotr Musiał – II D 6. Anna Strączyńska – III B 7. Filip Klaja – III D 8. Adam Gajewski – III D 9. Jakub Bultrowicz – II D 10. Anna Gawrońska – III B II Etap Olimpiady odbędzie się 5 marca 2009 w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a w/w grupa będzie jako jedyna reprezentować nasze miasto. Do II Etapu IX Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości zakwalifikowali się: 1. Anna Strączyńska – III B 2. Zuzanna Karolak – III D 3. Bartłomiej Pałka – III B II Etap odbędzie się w Łodzi 10 lutego 2009. SERDECZNE GRATULACJE !!!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO