Ogólnopolski Projekt "Mam haka na raka"

Od 12 stycznia bieżącego roku 11-osobowy zespół uczniów klasy IIb i IIa realizuje projekt edukacyjny "Mam haka na raka". Czworo z nich tj. Łukasz Skowron, Wojtek Łęczycki, Małgosia Walczak oraz Monika Oleśkiewicz na bieżąco szkolą się on-line w zakresie onkologii pod okiem specjalistów w tej dziedzinie. Już niedługo to właśnie oni przeszkolą uczniów naszej szkoły w tym zakresie. Celem programu jest edukacja grupy rówieśniczej tak aby zdobyte wiadomości w zakresie profilaktyki nowotworowej były przekazane bliskim w waszych rodzinach. W związku z tym odbędą się lekcje biologii w klasach pierwszych i drugich, poprowadzone przez przeszkoloną grupę realizującą projekt. Chcemy dotrzec przede wszystkim do ludzi dorosłych tak aby budowac świadomośc społeczną w tym zakresie. Wasi rodzice, dziadkowie to osoby które są dla was bardzo ważne, ale często nie dbają o własne zdrowie, zaniedbują badania profilaktyczne. Dlatego to właśnie Wy powinniście im o tym przypominac, bo żyjemy przecież tylko raz. Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, ich rodziców i bliskich do wspierania naszej akcji poprzez jej propagowanie. Zwracamy się również do instytucji, które mogą i chcą popierac nasze działania. Więcej info u p. M. Wojteckiej lub uczniów realizujących projekt.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO