TEKSTY DO GAZETKI THE READER – ZASADY

Gazetka funkcjonuje od 2005 roku.

Autorzy artykułów mają okazję poćwiczyć język, sprawdzić się jako dziennikarze, ale także spełnić wymagania maturalne dotyczące tworzenia tekstów na poziomie rozszerzonym. Powołując do życia The Reader, przewiedzieliśmy chyba, że na maturze od 2015 roku będzie obowiązywała nowa forma – artykuł. Dla nas już nie jest nowa, ćwiczymy ją od 2005 roku. 

Przestrzegając pewnych zasad, możemy ułatwić pracę, tym, którzy Wasze teksty sprawdzają, ale, przede wszystkim, redaktorom, którzy składają je w całość. Pomóżmy im pracować szybciej i wydajniej!

  • Długość tekstu – max. 250 słów
  • Chwytliwy, krótki tytuł tekstu
  • Podział na akapity
  • Czcionka – Arial 14
  • Odstęp – 1,5 wiersza
  • Zdjęcie lub zeskanowany rysunek
  • Podpis - zarówno tekst, jak i rysunek – jeśli sami nie podpiszecie tekstu – pozostanie anonimowy
  • Tekst + zdjęcie/ rysunek należy przesyłać do nauczyciela uczącego w jednym pliku, jako załącznik
  • Nazwa pliku: R kolejny numer, imię i nazwisko, klasa np. R 42 Aneta Rachwalik IIc

Bardzo prosimy o przesyłanie tekstów, które zawierają wszystkie powyższe elementy.

Miłej pracy 
 

             

         


  „EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO