Konkurs Deutschsprachige Länder – Prüfung der Kentnisse

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie pt. „Deutschsprachige Länder – Prüfung der Kentnisse”. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiadomości dotyczących znajomości kultury, geografii, historii i systemu szkolnego w krajach niemieckojęzycznych: Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Luxemburga. I etap konkursu odbędzie się 25 marca o godz. 10:00 w Sali nr 258. Do drugiego etapu powiatowego zakwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów. Zgłoszenia przyjmuje Pan Paweł Handydraj do 20 marca 2009 r. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie pt. „Deutschsprachige Länder – Prüfung der Kentnisse”. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiadomości dotyczących znajomości kultury, geografii, historii i systemu szkolnego w krajach niemieckojęzycznych: Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Luxemburga. I etap konkursu odbędzie się 25 marca o godz. 10:00 w Sali nr 256. Do drugiego etapu powiatowego zakwalifikuje się pięciu najlepszych uczniów. Zgłoszenia przyjmuje Pan Paweł Handydraj do 20 marca 2009 r. Zalecana bibliografia: 1. Stanisław Bęza: Eine kleine Landeskunde der deutschsprachiger Länder. Warszawa 1998 2. Detlev Gärtner, Mirosław Ossowski: Deutschland, Österreich, Schweiz. Rzeszów 1995 3. Hans Bibelriether: Naturland Deutschland. Stuttgart 1997 4. Christian Heeb, Alfred Komarek, Cornelia Fischer: Österreich. München 5. Danuta Sadowska, Ewa Gróbiel: Deutschland Entdecken. Bonn 1995
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO