"Pokaż nam język" - IX edycja 2009

Wydział Ekonomiczny w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu serdecznie zaprasza młodziez naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie lingwistycznym "Pokaż nam język" Konkurs "Pokaż nam język" ma na celu propagowanie nauki języków obcych wśroód uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wiedzy z zakresu historii, kultury i geografii krajów anglojęzycznych, niemieckojęzycznych oraz francuskojęzycznych. Zgłoszenia do konkurs przyjmuje Pan Paweł Handydraj I etap konkursu odbędzie się w naszej szkole II etap Półfinał Regionalny odbędzie sie w Opolu - test pisemny sprawdzający znajomość języka i kultury w/w krajów, w dniu 7 kwietnia 2009 r. Na zwycięzców konkursu czekają między innymi: 21 indeksów wraz z rocznym stypendium na bezpłatną naukę w wybranej Wyższej Szkole Bankowej Laptopy, aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD oraz wiele innych bardzo cennych nagród! Etap II – Test w WSB Przyjeżdżasz do WSB na konkurs. Tu bierzesz udział w teście pisemnym i jeśli znajdziesz się wśród 5 najlepszych już na tym etapie otrzymasz nagrodę rzeczową Etap III – Debata w WSB Do części ustnej przechodzisz jeśli znalazłeś się w najlepszej piątce z wybranego języka, bierzesz wtedy udział w debacie lub masz okazję zaprezentować przygotowaną przez siebie prezentację (prezentacja dotyczy tylko uczestników z WSB we Wrocławiu i Opolu)! Wygrani w każdej kategorii językowej zgarniają nagrody: rok bezpłatnych studiów w WSB, nagrody książkowe oraz wiele inncych cennych nagród! Etap IV – Superfinał w WSB w Toruniu Zwycięzcy z każdego języka jadą na Superfinał do Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu gdzie zmierzą się z finalistami regionalnymi z Poznania, Torunia i Bydgoszczy, Wrocławia, Opola, Szczecina, Chorzowa i Gdańska. Historia konkursu Pierwszy raz zaprosiliśmy uczniów do wspólnej zabawy językowej w kwietniu 2001 roku. Konkurs pomyślany był wówczas jako uświetnienie obchodzonego właśnie Europejskiego Roku Języków, ogłoszonego przez Radę Europy. Kolejne edycje były naturalną odpowiedzią na ogromne zainteresowanie uczniów i nauczycieli i przychylne opinie uczestników oraz patronów honorowych konkursu. Ich tematami wiodącymi były: Kultura Europy – Europa kultur Dzień młodego Europejczyk "Mobilność młodego Polaka" Język obcy + kompetencja interkulturowa to skuteczna komunikacja Jacy jesteśmy - my, młodzi, początku XXI wieku? Jedność w różnorodności- Parlament Europejski Ubiegłoroczna edycja konkurs we wszystkich Wyższych Szkołach Bankowych w Polsce opierała się na podobnych zasadach. Hasłem przewodnim była „Jedność w różnorodności- Parlament Europejski”. Natomiast wśród tematów, które były wykorzystane podczas finałowej debaty (posłużyły także do przygotowania prezentacji multimedialnej) znalazły się: Czy doczekamy czasów, gdy w całej Europie będzie obowiązywać takie samo prawo? Czy zasada „jeden kontynent, jedno prawo” to dobry pomysł? Czy Parlament Europejski może dobrze służyć obywatelom Europy – czy problemy państw członkowskich można dostrzegać i rozwiązywać z Brukseli czy Strasburga? Czy parlamentarzysta europejski powinien się kierować interesem narodowym, czy interesem Europy? Czy zdecydowałbyś się na karierę posła do Parlamentu Europejskiego? Dlaczego tak lub dlaczego nie? Co można by dzięki temu dokonać i jak wyobrażasz sobie pracę europejskiego deputowanego? Po co nam europejski parlament? Czy nie wystarczą parlamenty krajowe i spotkania ministrów państw członkowskich? Tematy wykorzystane w czasie Superfinału w ubiegłym roku organizowanym w chorzowskiej WSB: Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim: rola, sposób powstawania, obecny układ. Historia Parlamentu Europejskiego na tle dziejów Unii Europejskiej; geneza, początki, rozwój, ramy prawne. Organizacja prac Parlamentu Europejskiego; organy, uprawnienia, procedury, siedziby. Pomiędzy Strasburgiem, Brukselą a krajem ojczystym – życie i praca deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Rola, funkcjonowanie i prerogatywy Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO