I etap konkursu Deutschsprachige Länder – Prüfung der Kentnisse

Pierwszy etap konkursu "Deutschsprachige Länder – Prüfung der Kentnisse” odbędzie się 25 marca o godz. 10:00 w sali nr 258 W konkursie z języka niemieckiego biorą udział następujący uczniowie: 1. Krawczyk Anna 2. Grzesiak Lena 3. Bujacz Katarzyna 4. Olczyk Magdalena 5. Tarnowska Aleksandra 6. Hartyn Leszczyńska Alaksandra 7. Skowron Łukasz 8. Gąćkowska Sonia 9. Przerada Aleksadra 10. Paś Katarzyna 11. Ochocka Katarzyna 12. Makosz Amadeusz
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO