Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w I LO

W dniu 3 kwietnia 2009 r. o godz. 9.00 w I Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się konkurs sprawdzający wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Naszą szkołę reprezentować będą: 1. Klamka Karolina 2. Dudzik Marta 3. Koszela Klaudia 4. Podsadna Joanna Powodzenia!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO