WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU „WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”

Dnia 7 kwietnia podczas obchodów Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska zostały rozstrzygnięte ogłoszone wcześniej konkursy w których brali również udział uczniowie naszej szkoły. Nagrodzeni to: - kategoria: prezentacja multimedialna "Co pijemy i jak to wpływa na zdrowier" - Krystian Banet (klasa ID) I miejsce, - kategoria: praca literacka "Bajka o wodzie" - Katarzyna Pacak (klasa IIA) - wyróżnienie, - kategoria: fotografia "Woda - substancja niezwykła": Katarzyna Lichosik (klasa IIE) - I miejsce Katarzyna Dziegieć (klasa IIA) - III miejsce Kinga Całus (klasa IIIG) - wyróżnienie
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO