Przedłużony czas składania prac konkursowych.

W związku z krótkim terminem na przygotowanie prac konkursowych dotyczących Szkoły Promującej Zdrowie, został on przedłużony do 3 czerwca. Przypominamy, że celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa we wdrażaniu projektu Szkoła Promująca Zdrowie.W konkursie przewiduje się następujące kategorie konkursowe: I- zaprojektowanie i wykonanie logotypu Szkoły Promującej Zdrowie,będącego naszą wizytówką. Projekt należ wykonać w wersji elektronicznej w formacie Corel Draw lub Adobe Photoshop i oddać na nośniku danych CD. Dodatkowo należy umieścić plik w formacie JPG. Minimalna rozdzielczość to 200 dpi. II- hasło reklamowe dla naszej szkoły, jako placówki promującej postawy prozdrowotne, również przekazane w formie pliku danych. III - tekst piosenki o tematyce prozdrowotnej Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego. Każdą pracę należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem uczestnika. Zgłoszenia i prace konkursowe należy kierowa do koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie p. Małgorzaty Wojteckiej.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO