Tragiczny wypadek

Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznej śmierci uczennicy naszej szkoły - Klaudii Łuszczyńskiej.

Odeszła za wcześnie, nie zdążyła zrealizować swoich marzeń, nie zdążyła pożegnać się z nami. Łączymy się w bólu z rodziną Klaudii i nigdy o niej nie zapomnimy. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 9.05.2009 (sobota) o godzinie 13.00 w Strzelcach Małych.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO