Nabór do grupy SIM oraz Ratownictwa PCK

PCK w Radomsku organizuje I spotkanie dla kandydatów na liderów Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, ratowników Grupy Ratownictwa PCK oraz wolontariuszy PCK. Spotkanie odbędzie się 18 marca o godz.15:30 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku (I piętro, sala 101). Bliższych informacji na ten temat udziela szkolny opiekun PCK Małgorzata Wojtecka. Serdecznie zapraszamy wszystkich aktywnych uczniów, którzy pragną zaangażować się w działalność na rzecz społeczną i nieść pomoc potrzebującym.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO