Obchody Powiatowego Dnia Zdrowia w ZSDiOŚ

W dniu 8 kwietnia w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska odbyły się powiatowe obchody Światowego Dnia Zdrowia, podczas których rozstrzygnięto ogłoszone wcześniej konkursy. Wśród nagrodzonych byli również uczniowie II LO. W kategorii prezentacja multimedialna pt."Rakotwórcze i antyrakotwórcze substancje występujące w żywności" I miejsce zajął Krystian Banet z kl. IID. I miejsce w tej samej kategorii zajęła Barbara Zdzierak również z klasy IID przedstawiając prezentację na temat najczęściej występujących nowotworów i walki z nimi. Wyróżnienie w kategorii plakatu zajęła Kamila Kurzyk z klasy IA.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO