"Różowa wstążeczka" - zapraszamy uczennice klas II.

W ramach realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie zapraszamy wszystkie uczennice klas drugich na bezpłatne badania palpacyjne piersi. Podczas badania dziewczęta będą miały możliwość nauki samobadania i samoobserwacji piersi pod kierunkiem dyplomowanej położnej. Zapisy u pani Małgorzaty Wojteckiej lub pielęgniarki szkolnej . Posiadanie podpisanej przez rodzica zgody jest warunkiem udziału w badaniu. Akcja "różowa wstążeczka" odbędzie się na przełomie października i listopada.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO