Nauka badania piersi dla dziewczą klas II.

W dniach 4 i 5 listopada od godziny 8 rano rozpoczną się zajęcia nauki samobadania piersi dla dziewcząt klas drugich w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Harmonogram dla poszczególnych klas zostanie wywieszony 2 listopada na tablicy ogłoszeń. Przypominam o posiadaniu pisemnej zgody rodzica na udział w zajęciach.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO