SUKCES EKONOMICZNO-STATYSTYCZNY !!!

13 stycznia 2017 r. w Łodzi odbył się etap okręgowy I edycji Olimpiady Statystycznej. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku godnie reprezentowali: Przemysław Bus i Mateusz Śliwakowski z klasy III D oraz Szymon Rudawski z I F.
Uczniowie rozwiązywali test, a następnie w pełnym składzie zostali zakwalifikowani do części ustnej i odpowiadali na wylosowane zadania problemowe.

Dziś ogłoszono pełną listę laureatów etapu okręgowego.
Do ETAPU CENTRALNEGO awansowali: Przemysław Bus i Mateusz Śliwakowski .
W zmaganiach na etapie centralnym w części pisemnej, która odbędzie się 29 marca 2017 r. weźmie udział 70 uczniów.
Serdeczne Gratulacje !!!


             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.