TURNIEJ CHEMICZNY

Miło nam również poinformować, że 8 lutego w VI LO w Częstochowie uczniowie Karolina Raksa i Maria Dobielska z III F oraz Szymon Rudawski z I F reprezentowali szkołę w II etapie Turnieju Chemicznego współorganizowanego przez AJD w Częstochowie.
W oczekiwaniu na wyniki składamy gratulacje!

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.