BŁĘKIT — WARSZTATY PUBLICYSTYCZNO-LITERACKIE W MBP

W ramach przygotowań do Konkursu Literackiego „Błękit” 10.02.2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która jest współorganizatorem konkursu, zostały zorganizowane warsztaty publicystyczno-literackie dla młodzieży. Wzięło w nich udział 30 młodych adeptów pióra z radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia poprowadził p. Andrzej Andrysiak, redaktor Dziennika, Gazety Prawnej, wydawca Gazety Radomszczańskiej oraz juror „Błękitu”. W bardzo ciekawy i inspirujący sposób, czerpiąc z własnych doświadczeń zawodowych, przybliżył młodzieży tajniki języka felietonów, reportaży i opowiadań. Uczestników warsztatów i wszystkich chętnych ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu radomszczańskiego zapraszamy do udziału w konkursie.

Mottem tegorocznego konkursu są słowa K. Kąkolewskiego:
Życie jest grą bez reguł.
Kształtuje się między wolą a przypadkiem...
Kategorie gatunkowe:
— opowiadanie,
— esej,
— wybrana forma publicystyczna (np. reportaż, felieton).

REGULAMIN KONKURSU Błękit 2017
Termin przyjmowania prac mija dnia 06.03.2017 r. W przypadku przesyłki o przyjęciu pracy decyduje data stempla pocztowego.

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.