"ALKOHOL CHEMICZNA PUŁAPKA"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas trzecich gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji konkursu plastycznego "Alkohol chemiczna pułapka" organizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Radomsko i Starosty Powiatu Radomszczańskiego. Regulamin w załączeniu.
REGULAMIN KONKURSU

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.