WYNIKI KONKURSU EKOLOGICZNEGO „EKO-PLANETA”

W tegorocznym ogólnokrajowym konkursie EKO- PLANETA uczestniczyło 30 uczniów II LO. Wyróżnienie w kategorii: Praca indywidualna uzyskała Sylwia Morawiec — uczennica klasy IIB (opiekun pani Małgorzata Panicz). Najwyższy wynik w kategorii: Test Wiedzy Ekologicznej w szkole uzyskał Piotr Zając — uczeń klasy IIF (opiekun pani Agnieszka Krawczyk-Broszkowska).
Wszystkim uczniom gratulujemy i zachęcamy do udziału w przyszłym roku.
 

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.