UCZEŃ II LO W ETAPIE CENTRALNYM OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ


Uczeń klasy II F Piotr Zając (opiekun pani Agnieszka Krawczyk-Broszkowska) będzie reprezentować województwo łódzkie, jak również II Liceum Ogólnokształcące, w etapie centralnym XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!


             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.