AKCJA REKRUTACJA!

GIMNAZJALISTO! WYBIERZ ŚWIADOMIE!

Pod tym LINKIEM znajduje się strona, na której znajdziesz najważniejsze dokumenty związane z tegoroczną rekrutacją, a w pozostałych rozwinięciach dowiesz się o ofercie edukacyjnej naszej szkoły na rok szkolny 2017/2018 (opis profili klas, przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji, szczegółowy rozkład liczby godzin języka obcego itp.).
Zapraszamy!
Tymczasem na pewno zainteresują Cię następujące daty:
  • 19 maja (piątek) — EXPERYMENTARIUM W II LO (Zapraszamy gimnazjalistów zainteresowanych wyborem klasy biologiczno-chemicznej i nie tylko na zajęcia eksperymentalne od godziny 15:00);
  • 22 maja (poniedziałek) — ROZPOCZĘCIE rekrutacji elektronicznej i złożenie wniosku o przyjęcie do II LO;
  • 26 maja (piątek) — DZIEŃ OTWARTY W II LO (od godziny 9:00 do 13:30).

             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.