WYNIKI EGZAMINU MIĘDZYNARODOWEGO Z J. FRANCUSKIEGO

Sesja letnia w celu uzyskania międzynarodowego dyplomu z języka francuskiego DELF, która miała miejsce w akredytowanym ośrodku w Zabrzu, zakończyła się ogromnym sukcesem (średnia 84,41 %). Uczniowie, którzy przystąpili na różnych poziomach wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (poziomy A1, A2, B1, B2) z klasy II:
Justyna Ślęzak (A1),
Karolina Klekowska (A1),
Zuzanna Migocka (A1),
Anna Gabor (A1),
Rokasana Gaik (A1),
Klaudia Weronika Kowalczyk (A1),
Wiktor Więdlak (A1),
Sara Molik (A1),
Mateusz Smendowski (A2),
Paulina Bąk (B1)
oraz tegoroczni maturzyści:
Olivia Klimczak (B2),
Kamil Zyzik (B2).
Gratulujmy życząc dalszych sukcesów dla tych i innych uczniów, którzy mają przystąpić do egzaminu w przyszłym roku szkolnym. Liceum Baczyńskiego jest jedyną szkołą w powiecie, która przygotowuje do DELF-u. (Więcej o egzaminie w zakładce DELF).
Opracowała: Anna Smendowska
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO