DO BYŁYCH, OBECNYCH I PRZYSZŁYCH UCZNIÓW II LO…

GIMNAZJALISTO jeżeli jeszcze nie Wiesz, która szkoła najlepiej przygotuje Cię do MATURY, to koniecznie przeczytaj tę informację.
Wyniki tegorocznej matury ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jednoznacznie świadczą, że nasza szkoła uzyskała z większości przedmiotów lepsze wyniki od średnich w powiecie, w okręgu łódzkim i średnich krajowych (patrz diagram poniżej).
Diagram przedstawia wyniki egzaminów pisemnych absolwentów II LO z przedmiotów obowiązkowych i z przedmiotów dodatkowych na tle średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
GIMNAZJALISTO — Masz problem z wyborem najskuteczniejszego profilu biologiczno-chemicznego? Przeanalizuj pierwsze „słupki” na poniższym diagramie. Dołącz do najlepszych! Mamy wolne miejsca w klasach o tym profilu.
Zastanów się jeszcze!
Kiedyś inne szkoły chwaliły się tzw. zdawalnością. W tym roku w II Liceum Ogólnokształcącym zdawalność wynosi aż 99,41% i podobnie jak w zeszłym roku jest najwyższa w powiecie. Teraz szkoły chwalą się ilością prac napisanych na 100%. Zatem i my chwalimy się, że aż 36 prac ocenionych zostało na 100% (20 prac z j. angielskiego na PP, 1 z j. angielskiego na PR, 1 z j. niemieckiego na PP, 1 z j. polskiego na PR, 12 prac z matematyki na PP i 1 z matematyki na PR).
Gratulujemy Naszym Absolwentom i życzymy Wam dostania się na wymarzone uczelnie!!!
PS Pamiętajcie pochwalić się swoim wychowawcom na jakiej uczelni lub w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę…
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO