ERASMUS + etap II dzień 1


8.10.2017 zaczął się drugi etap naszej wymiany. Wreszcie odwiedzili nas Francuzi i Finowie. Tak długo na to czekaliśmy, że dzisiaj nikt z nas nie mógł uwierzyć, że nadszedł ten dzień. Nasi „Erasmusowi” koledzy i koleżanki dotarli do nas koło godziny 18:30 w niedzielę, a po gorących powitaniach rozjechaliśmy się do domów, gdzie w rodzinnym gronie spędziliśmy wieczór.  Cel na poniedziałek: gra terenowa i warsztaty w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Opracowała: Karolina Klekowska III B

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO