UCZNIOWIE II LO NAJLEPSI W KONKURSIE ...

Uczniowie naszej szkoły okazali się najlepsi w Konkursie Recytatorskim „Mówię Różewiczem” organizowanym w ramach „Różewicz Open Festiwal”. Konkurs odbył się 4.10.2017 w MDK, a przeznaczony był dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do konkursowych zmagań zgłosiło się 38 osób, w tym 17 uczniów (!) naszej szkoły. Czołowe miejsca przypadły uzdolnionym recytatorom Liceum Baczyńskiego:
I miejsce – Sara Bojarska, kl. I C (klasa humanistyczna),
II miejsce – Mateusz Olejnik, kl. I D (klasa matematyczno-fizyczna),
III miejsce – Nikola Olczyk, kl. I E (klasa matematyczno-językowa).
Wyróżnienia otrzymały - Dominika Sala z kl. I C oraz Magdalena Gołdon z kl. I E.
Do udziału w konkursie uczniów klasy I C przygotowywała pani prof.. Marzanna Lempart, a uczniów klasy I D i I E pani prof. Mariola Rudecka.
Gratulujemy artystycznych sukcesów naszym utalentowanym pierwszoklasistom!
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO