OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w ogólnopolskie Olimpiadzie Wiedzy o Rodzinie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło „Jaka rodzina taka przyszłość”.
Na czym polega Olimpiada Wiedzy o Rodzinie?
Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny i jest 3-etapowa.
I etap  szkolny — odbywa się na terenie szkoły (8 XI 2017 r.) i ma charakter testu.
II etap — okręgowy — zakłada przygotowanie przez zespoły prezentacji lub filmu i odbywa się w stolicy każdego województwa (28 II 2018 r.).
III etap — ma charakter 2-stopniowy (12 IV 2018 r.):
— pierwszy stopień — zespoły rozwiązują test;
— drugi stopień — zespoły uczestniczą w debacie publicznej nt. polityki prorodzinnej.
Na każdym etapie zawodów uczestnicy pracują w zespołach 2-osobowych. W związku z tym muszą ze sobą współpracować, wzajemnie uzupełniać się, wypracowywać kompromisy i słuchać się nawzajem.
Jaki jest cel Olimpiady?
Celem Olimpiady jest promowanie wartości małżeńskich i rodzinnych, podnoszenie świadomości i wiedzy prawnej dotyczącej małżeństwa i rodziny. Uczniowie (zespoły 2-osobowe z tej samej szkoły, niekoniecznie z tej samej klasy) przystępują do Olimpiady poprzez zgłoszenie chęci udziału nauczycielowi Wychowania do życia w rodzinie lub dyrektorowi szkoły. Wykaz literatury, który w tym pomoże, znajduje się w Programie Olimpiady, umieszczonym na stronie www.uwm.edu.pl/owor/.
Zapisy u nauczyciela wychowania do życia w rodzinie — Małgorzaty Wojteckiej.
ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OLIMPIADZIE, BO NAPRAWDĘ WARTO!!!
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO