TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ

W dniach 18 – 25 listopada w II Liceum odbywał się Tydzień Edukacji Globalnej. Edukacja globalna jest częścią kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Tegoroczny Światowy Tydzień Edukacji Globalnej odbył się pod hasłem „Przyszłość Świata zależy od nas. Cele Zrównoważonego Rozwoju”. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem Tygodnia Edukacji Globalnej jest pani Agnieszka Skura-Garbaciak. Współorganizatorami są: pani Renata Langier, pani Joanna Kurpienik, pani Magdalena Więcek. Tydzień Edukacji Globalnej 2017 rozpoczęliśmy w naszej szkole wyjazdem na Fair Trade Film Festival, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w sobotę 18 listopada 2017 roku. Kolejnymi działaniami na rzecz tego tygodnia, które miały miejsce były:
- projekcja filmu „Wiek głupoty” oraz dyskusja na temat zagrożeń współczesnego świata;
- zajęcia edukacyjne z wolontariuszką Amnesty International oraz PAH dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy ONZ 2030 - warsztaty i gry edukacyjne pod tytułem „ Poznaj Prawa Człowieka” i „Odkrywamy Prawa Człowieka”;
- akcja pod tytułem „Second hand jest ok” polegająca na wymianie odzieży i promowaniu zakupów z głową;
- wystawa prac pod tytułem „Prawa Człowieka zaczynają się od praw dziecka”;
- test wiedzy o prawach dziecka.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO