THE READER 35


Polecamy kolejny, już 35., numer gazetki w języku angielskim „The Reader”. To wydanie ma charakter wyjątkowy. Wpisuje się w projekt w ramach trwającego w naszej szkole programu Erasmus+. Możecie zapoznać się z relacjami uczestników projektu, lecz także przeczytać ciekawostki nt. wymiany z Niemcami czy opinie uczniów naszej szkoły nt. samej idei wymian międzynarodowych. Nie są to jednak jedyne tematy. Przeczytajcie :)


Opracowała: Natalia Król

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO