KONKURS DOTYCZĄCY TEMATYKI HIV/AIDS

W dniu 1 grudnia Łódzki Oddział Okręgowy PCK po raz trzeci zorganizował wojewódzki konkurs dotyczący tematyki HIV/AIDS pod nazwą „Włączmy się do wspólnego działania – razem przeciw AIDS”, nad którym patronat honorowy objęła Państwowa Wojewódzka Inspekcja Sanitarna w Łodzi. W listopadzie zostały przeprowadzone eliminacje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a finał konkursu odbył się 1 grudnia w ramach uczczenia Światowego Dnia AIDS. W auli, która została udostępniona przez partnera wydarzenia, Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, zmierzyło się 100 uczniów w dwóch kategoriach wiekowych gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań zamkniętych, szczegółowo sprawdzających wiedzę uczestników na temat HIV/AIDS. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą o czym świadczą wyniki testu. Naszą szkołę w zmaganiach reprezentowały uczennice klasy IIIB
 - Wiktoria Kurowska
i
 - Aneta Grzywacz,
które zdobyły odpowiednio 48 i 45pkt na 50 możliwych do zdobycia.
Gratulujemy tak wysokiego wyniku.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO