ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA PCK

Święta tuż, tuż. W ten szczególny czas jesteśmy bardziej wrażliwi na potrzeby innych, dlatego z inicjatywy uczniów klas III B, I B i I C na terenie szkoły została zorganizowana zbiórka słodyczy i zabawek na rzecz podopiecznych PCK. Z zebranych darów zostały przygotowane paczki dla dzieci z ubogich radomszczańskich rodzin. W akcję zaangażowali się również członkowie Szkolnego Koła PCK z klasy II E i II B. Mamy nadzieję, że sprawiliśmy radość niejednemu dziecku. Przedsięwzięcie koordynowały nauczycielki Magdalena Więcek, Sylwia Wawrzyniak i Małgorzata Wojtecka. Jednak to nie wszystko, udało się również pomóc podopiecznym Stowarzyszenia Centrum Panaceum, dla których uczniowie naszej szkoły przekazali ubrania, pluszaki, pościel i artykuły higieny osobistej.
 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO