e-GAZETA II LO W RADOMSKU

W natłoku świątecznych informacji może zapomnieliście zajrzeć do świątecznego numeru Logosa — pierwszego wydania e-gazety II LO w Radomsku. Zapraszamy zatem do lektury świątecznego numeru Logosa (kliknij w LINK, ale chcąc przeglądać publikację musisz w Twojej przeglądarce zainstalować flash player — sprawdź…)
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO