II LO PONOWNIE "SREBRNĄ SZKOŁĄ"10 I 2018 opublikowano wyniki XX Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. II Liceum Ogólnokształcące w Radomsku uplasowało się na 19. miejscu w województwie łódzkim w kategorii: Licea Ogólnokształcące. W skali kraju szkoła notowana jest na 213. pozycji. W związku z tym nasze Liceum ponownie zdobywa tytuł "SREBRNA SZKOŁA”. Nasze Liceum znalazło się też na 198. miejscu rankingu maturalnego. Podsumowując — „Baczyński” jako jedyna w powiecie radomszczańskim szkoła ponadgimnazjalna, znajduje się w gronie 300 najlepszych w Polsce.

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO