"Nie zobojętniaj się na chemię" - IX edycja

Zapraszamy wszystkich uczniów szczególnie zainteresowanych chemią do udziału w IX edycji Międzypowiatowego Konkursu Chemicznego "Nie zobojętniaj się na chemię". Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego br.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia - link

Do pobrania -> pytania etap szkolny

Małgorzata Wojtecka
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO