OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Uczennice naszego liceum: Paulina Bąk (IIIF), Maja Bujacz (IIIA) oraz Aleksandra Górnik (IIC) reprezentowały szkołę oraz powiat radomszczański podczas eliminacji okręgowych XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zawody II stopnia odbyły się 17.02.2018 w Łodzi, a wzięło w nich udział 36 najlepszych uczniów z okręgu łódzkiego, którzy pisali esej interpretujący bądź rozprawkę problemową oraz test z nauki o języku.
Nasze uczennice do eliminacji szkolnych oraz okręgowych przygotowały się pod opieką p. prof. Marzanny Lempart i p. prof. Marioli Rudeckiej.
Życzymy sukcesów naszym humanistkom!

Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO