OLIMPIADA WIEDZY O RODZINIE

W dniu 28 lutego Małgosia Kawełczyk i Karolina Wziętal uczennice klasy IE reprezentowały naszą szkołę na etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Rodzinie w Łodzi. Dziewczęta przygotowały i przedstawiły prezentację na temat: „Małżeństwo ludzi różnych kultur – potencjał i wyzwanie”. W bieżącym roku motywem przewodnim olimpiady była rodzina. Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło około 600 uczniów z całego województwa, natomiast w drugim etapie znalazło się tylko 8 najlepszych dwuosobowych zespołów, w tym również nasze uczennice, które na etapie szkolnym uzyskały najwyższą liczbę punktów w teście wiedzy pokonując 52 inne zespoły biorące udział w etapie szkolnym olimpiady. Opiekunem dziewcząt była pani Małgorzata Wojtecka – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie.

 
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO