GOŚCIE Z FRANCJI W II LO

Po raz kolejny Liceum Baczyńskiego miało okazję gościć Francuzów w roli native speakerów. W grudniu grupy francuskie miały zajęcia z Manon Cuppens, lektorką języka francuskiego, pracującą  w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Gliwicach. Ostatnie dni to lekcje z zaprzyjaźnioną parą nauczycieli z liceum Pommerit  z regionu Bretania. MichelValérie mogli też zapoznać się ze szkołą, jej bazą dydaktyczną oraz porównać pracę nauczyciela w szkole francuskiej i polskiej. Dla uczniów była to niezwykła przygoda pozwalająca sprawdzić własne  umiejętności językowe.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO