DZIEŃ EUROPY W II LO 🌏

Wkrótce w naszej szkole obchody Dnia Europy pod hasłem „Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego
  • termin: 26.04.2018 r.;
  • godziny: 9.45 – 11.35;
  • miejsce: sala gimnastyczna II LO;
  • organizatorzy: Szkolny Klub Europejski II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku wraz z opiekunem p. Joanną Wiśniewską, Szkolny Klub Kibica II Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Radomsku wraz z opiekunem p. Dorotą Nowerską;
  • uczestnicy: zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie II LO w Radomsku (klasy: I i II).
Na stronie Klubu zamieszczamy plan obchodów tego dnia i regulaminy konkursów. Liczymy na Wasze zaangażowanie. Powodzenia! 👍
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO