MARATON PISANIA LISTÓW

Super wiadomość!
Uczniowie, którzy brali udział w tym roku szkolnym w Maratonie Pisania Listów w naszej szkole będą z pewnością zadowoleni. Ich wysiłki przyniosły efekt. Więzień sumienia Mahadine z Czadu skazany na dożywocie został zwolniony. Wśród tysięcy listów wysłanych do rządu Czadu były również nasze.
Akcja została zorganizowana pierwszy raz w naszej szkole przez panią Agnieszkę Skura-Garbaciak.
Klauzula informacyjna RODO
             

         


„EKO-Sapiens” – ekopracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Radomsku - dofinansowanie w wysokości 95% wartości kosztu całkowitego zadania, czyli 39.300 zł.
Ekopracownia to doskonale wyposażone laboratorium do eksperymentów chemicznych, fizycznych i biologicznych. Uczniowie w małych grupach, przy ośmiu stanowiskach, mogą samodzielnie przeprowadzać doświadczenia. Zakres przeprowadzanych doświadczeń zwiększy dygestorium. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi pozwoliła również na zakup tablicy interaktywnej, projektora, wizualizera oraz komputera i aparatu fotograficznego.

        Klauzula informacyjna RODO